SARP Katowice
Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

nip: 954 00 16 305


Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek  | 9:00 - 15:00

Wejście do biura od 06.2021 przez klatkę schodową między restauracją Souvalki a Klubogalerią SARP


Kierownik Biura
Ewa Klimonda
@: biuro@sarp.katowice.pl
tel. 32 253 97 74Manager Galerii Architektury
Katarzyna Hołda-Milczyńska
@: galeria@sarp.katowice.pl
tel: 500 180 027
www.facebook.com/galeriaarchitekturysarpW sprawie rezerwacji w KLUBOGALERII SARP prosimy o kontakt 793 864 994  
www.klubogaleriasarp.pl 
www.facebook.com/klubogaleriasarp

W sprawach bieżących konkursów architektonicznych prosimy o kontakt wyłącznie przez platformy do tego przeznaczone. Informacje nie będą udzielane telefonicznie czy emailowo. 


konto składkowe:       PKO BP II o/Katowice  24 1020 2313 0000 3402 0019 6949
konto podstawowe:   Alior Bank 23 2490 0005 0000 4530 7520 0082 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Bazując na powyższych przepisach uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice przetwarza w przypadku osób fizycznych następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, zaś w przypadku wystawienia faktury VAT także numer NIP. Dane te są pozyskiwane w wyniku sprzedaży, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszym Stowarzyszeniem z dniem przeprowadzenia czynności. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom usług lub produktów. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że zostały zawarte dodatkowe umowy w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności statutowej. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, żądania ich sprostowania albo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nawet wniesienia skargi do organu nadzorczego.